Bởi {0}
logo
Hangzhou Prostar Enterprises Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Thép ống dẫn; EMT kết nối; EMT khớp nối; điện ống dẫn hộp; linh hoạt thép ống dẫn; gi ống dẫn, strut kênh, ống dẫn móc áo; strut kẹp; ống dẫn công cụ
Global export expertiseTotal floorspace (525㎡)Years in industry(17)Minor customization